L’escola bressol Vila Olímpica és un centre de titularitat privada d’educació infantil reconegut pe Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i dedicat al primer cicle educatiu 0-3 anys. El seu objectiu és afavorir una formació i creixement integral dels infants.

En la nostra escola els infants aprenen a ser, aprenen a fer i aprenen a aprendre, a partir de la introducció de la llengua anglesa, juntament amb el català i el castellà. Es considera un centre trilingüe, ja que les tres llengües esdevenen l’eix transversal en el desenvolupament dels projectes. El tractament de les llengües és funcional i significatiu, per tal de fer evident als infants la funció comunicativa d’aquestes.

 

Instal.lacions

L’escola es troba situada al barri de la Vila Olímpica de Barcelona, al davant de la torre Mapfre i al costat del mar, en una planta baixa de 500m2. Els espais són amplis i amb molta llum natural, els quals han estat dissenyats per garantir el confort i benestar dels més petits, oferint en cada aula un accés directe al nostre pati.
A la zona interior s’hi troba l’entrada de l’escola amb el despatx de direcció i l’aula dels nadons, així com les 4 aules d’infants d’1 a 3 anys, l’aula de psicomotricitat i jocs.
La zona exterior consta d’un pati propi adaptat pels més petits, amb un petit sorral i hort urbà.
Esquimals (de 4 mesos a 1 any)
Vikings (de 1 a 2 anys)
Pirates (de 1 a 2 anys)
Indis (de 2 a 3 anys)
Pati
Recepcio

 

El nostre equip

L’equip docent de l’escola està format per especialistes en Educació Infantil, que vetllen pels interessos i necessitats dels infants, aconseguint el seu confort i benestar. Cada grup classe té una tutora la qual fa un seguiment diari del seu grup i es preocupa per la seva correcte evolució. L’equip directiu és l’encarregat dels aspectes organitzatius del centre, i coordina les funcions pedagògiques de l’equip docent.

 

 

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider